Categorie: "Opmerkelijk"

Geen steun voor de boezem

Bron: Adam Lang

Iedereen heeft het recht zijn juridische geschil voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter.  Het kan zijn dat je eerst een andere weg moet proberen te bewandelen, maar in beginsel kun je uiteindelijk altijd bij een rechter terecht. Als je aanvraag voor bijzondere bijstand wordt afgewezen, kan het dus zomaar gebeuren dat je bij de rechter terechtkomt vanwege je beha’s.

Vrouwen die pedofiel zijn bestaan wel/niet*

Bron: sbs6

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Volgens Van Dale is een pedofiel een ‘volwassene die seksuele liefde voelt voor kinderen’. ‘Volwassene’ dus, niet ‘man’. In het strafrecht is het verlangen naar seksueel contact met kinderen niet strafbaar gesteld. Alleen het echt hebben van seksueel contact en het bezit van kinderporno zijn dat. Er is dus een verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit (lees hier bijvoorbeeld maar eens).

De directie stelt zich niet aansprakelijk

Ga je naar theater of schouwburg, dan is de kans groot dat je dit bordje ziet hangen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand is die dit bordje nog nooit gezien heeft. En ik kan er niets aan doen, het zal wel beroepsdeformatie zijn of zoiets, maar ik moet iedere keer grinniken als ik zo’n bordje zie hangen.

Bron: Letterplex

Ezel

Bron: Klearchos Kapoutsis

Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Criminelen wel. Omdat je die nu eenmaal niet met het woord ‘ezels’ kunt aanduiden, heeft de Nederlandse taal daar een ander woord voor: recidivisten. Recidive is een strafverzwarende omstandigheid; de dader (recidivist) is al eerder voor een soortgelijk feit veroordeeld en heeft er blijkbaar niets van geleerd. De recidivecijfers zijn hoog: bij gevangenisstraf rond de 75-80%, bij alternatieve straffen (een taakstraf bijvoorbeeld) rond de 45%. Wie veel recidiveert is een veelpleger en kan terecht komen in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Nu zijn dit cijfers ná straffen, dus ná veroordeling. Recidive is blijkbaar ook mogelijk vóór de veroordeling.

Advocaatje leef je nog

Bron: Jeeheon

Dit soort berichten ken ik eigenlijk alleen uit de gezondheidszorg. Een tandarts die allerlei onnodige ingrepen uitvoert, bruggen bouwt waar ze niet nodig zijn of die gaatjes ziet die voor anderen onzichtbaar blijven. Of een chirurg die jarenlang de meest ingewikkelde operaties doet, terwijl hij niet is opgeleid voor chirurg. Hersenoperaties op gezonde mensen, na onjuiste verwijzing door een neuroloog… De verhalen over de tandartsen eindigden meestal op dezelfde manier: Tandarts voelt op z’n klompen aan dat het einde van zijn praktijk nabij is, pakt zijn biezen en vertrekt. Meestal naar Marbella. Daar tandartst hij vrolijk verder. Aan het rijtje met van de aardbodem verdwenen ‘professionals’ kan vanaf nu ‘de onvindbare advocaat’ worden toegevoegd.