Wederrechtelijk onrechtmatig

Het woord wederrechtelijk zegt het eigenlijk al: in strijd met het recht. Lees hier over een praktijkvoorbeeld.

Lees ook:Wraking
Lees ook:Bemiddeling
Lees ook:Cautie
Lees ook:Onrechtmatig bewijs
Lees ook:Appèl

2 reacties op “Wederrechtelijk onrechtmatig

 1. Amsterdams comite' witte illegalen

  UITNODIGING
  Eerste bijeenkomst voor de organisaties, verenigingen en belangstellenden over de legalisering van oude vreemdelingen in Nederland
  ( witte illegalen)

  Maandag 28 April 2008 Om 13:00 uur
  WAAR?
  Eerste van der heijdenstraat 64 Sous
  1072 TX Amsterdam
  (vanaf CS tram 16 en 24, uitstappen halt Ferdinandbolstraat)
  DOEL?
  Uitwisselen van ervaringen en ideeën over de actie voor Legalisering van witte illegalen
  Voor meer informatie en aanmeldingen voor deze bijeenkomst kunt u ons contacteren via
  Email:[email protected]

  Naam van de organisatie:……………………………………………..
  Naam van Contactpersoon:……………………………………………
  Telefoonnummer:………………………………………………………..
  Emailadres:……………………………………………………………….

  Postadres:
  Amsterdams Comite’ witte illegalen
  Eerste jan van der heijdenstraat 64-sous
  1076 TX Amsterdam
  ——————————————————————————————————————————-
  Legalisering van witte illegalen
  Petitie Aan Tweede Kamerleden / De ministerie van vreemdelingenzaken en integratie
  Beste lezer,
  Opnieuw willen we de zaak van de witte illegalen onder de aandacht van de politiek brengen.
  Omdat voor een grote groep nog steeds geen oplossing is gekomen dankzij de rigide uitvoering van twee opeenvolgende regelingen. Hierbij doen we een oproep om de oude vreemdelingen/ witte illegalen (opnieuw) te steunen door onderstaande petitie in te vullen,
  te ondertekenen en te faxen naar 071-5134907. Of stuur een e-mailtje met daarin de petitietekst, je naam en de organisatie waarvoor je tekent aan [email protected]
  Graag voor 29-04- 2008, omdat de petitie waarschijnlijk op die dag zal worden aangeboden aan Tweede Kamer-leden en ministerie van vreemdelingenzaken en Integratie.
  Omdat het een zeer dringende zaak betreft zouden wij het op prijs stellen als u de petitie motiveerd met een mening.
  Bij voorbaat dank voor elke vorm van steun voor de witte illegalen Amsterdam.Met vriendelijke groeten,
  Amsterdams Comite’ witte illegalen ( ACWI)Petitie
  Deze petitie bevat een oproep aan de Tweede Kamer-leden en aan ministerie van vreemdelingenzaken om een regeling ter legalisering van witte illegalen te steunen. Deze groep witte illegalen Amsterdam willen in actie gaan voor een generaalpardon en voor de legalisering van alle witte illgelagen in Nederland. Jarenlange pogingen van deze groep om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning mochten ondanks twee, voor witte illegalen bedoelde, regelingen niet baten.Een terugblik
  De scherpe beoordeling van de aanvragen die werden gedaan op grond de zes-jaarsregeling uit 1995 zorgde er voor dat veel witte illegalen ondanks een lang verblijf in Nederland en ondanks dat ze jarenlang wit hadden gewerkt werden afgewezen. Invoering van de Koppelingswet op 1 juli 1998 bracht hen verder in de knel doordat zij werden afgesneden van tal van voorzieningen waarvoor zij, dankzij een schijnbaar legaal bestaan, wel rechten hadden opgebouwd. Hongerstakingen in november 1998 en maart 1999 leidden tot de erkenning dat de regeling uit 1995 ‘schuurde’ en uiteindelijk tot het ontstaan van de Tijdelijke Regeling Witte Illegalen.. Maar helaas vond, ondanks alle inspanningen, o.a. van de Burgemeesterscommissie, deels een herhaling plaats.De Tijdelijke Regeling Witte Illegalen
  De bedoeling van de regeling was een oplossing te creëren voor een groep schrijnende gevallen. Een aantal factoren in de (uitvoering van deze) regeling en de hantering van overige wet- en regelgeving werkten echter dusdanig uit dat een groot deel van de groep opnieuw niet gelegaliseerd werd.
  Zonder een verdere weging van factoren vinkte de IND op de 8 toelatingscriteria af voor doorzending naar de Burgemeesterscommissie. Deze criteria houden overigens niet of nauwelijks verband met de mate van inburgering of schrijnendheid van de omstandigheden. Ook werd geen enkele waarde toegekend aan de zelfstandige belangen van ingeburgerde kinderen van witte illegalen. Dit is in strijd met art. 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het Kind, waarin staat dat bij alle maatregelen waarbij kinderen betrokken zijn hun belang voorop dienen te staan.
  Het doel van de Burgemeesterscommissie – het traceren van schrijnende gevallen waarin sprake is van vergaande inburgering – kon feitelijk niet worden gerealiseerd. Langdurig werkzame witte illegalen struikelden vroegtijdig bij de poort van de IND en kregen nooit de kans voor de Burgemeesterscommissie te verschijnen. Te meer klemt deze gang van zaken omdat de Burgemeesterscommissie in vrijwel alle wel voorgelegde zaken positief adviseerde, waarna een verblijfsstatus volgde.Een onvoldoende duidelijke toelichting door de Staatssecretaris, gecombineerd met een regeling die te weinig aanwijzingen gaf hoe aan de voorwaarden moest worden voldaan liet veel ruimte tot interpretatie. De indruk is daardoor gewekt dat de IND inconsequent en willekeurig te werk ging aan de hand van de voorwaarden. De bewijslast lag hierbij steeds zwaar bij de aanvrager, terwijl er geen sprake was van enig voordeel van de twijfel. Bij verschillende criteria ontstonden hierdoor problemen en vielen aanvragers buiten de boot. Zo werd niet steeds hetzelfde omgesprongen met aangedragen bewijsmateriaal waaruit moest blijken dat iemand in Nederland verbleef. Ook oordeelde rechters niet steeds hetzelfde over de aanwezigheid van gegevens en papieren. Oordeelde de ene rechter dat ingeleverd bewijstukken en papieren niet relevant waren voor de procedure, waarna een verblijfsvergunning werd toegewezen in een ander geval volgde een afwijzing vanwege valse papieren.
  IND liet op belangrijke punten na gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling, terwijl art. 4:84 Awb de Staatssecretaris verplicht om, in individuele gevallen die daartoe aanleiding geven, de resttoets toe te passen. Ook uit juridische procedures kan worden afgelezen dat de IND deze bevoegdheid niet gebruikte. Zij nam het standpunt in dat de regeling reeds een vertaling is van de discretionaire bevoegdheid en dat er geen ruimte is witte illegalen die aan één of meer voorwaarden niet voldoen door te sturen naar de Burgemeesterscommissie. Ook in de rechtsspraak blijkt in grote lijnen dat er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en zeker niet consequent, werd ingegrepen in zaken waarin aan één of meer voorwaarden van de TRWI niet werd voldaan, maar andere omstandigheden een rol speelden.

  De rigide uitvoering van beide regelingen en de willekeur in de uitvoering van de TRWI zorgde ervoor dat een groot deel van de mensen waarvoor beide regelingen bedoeld waren, die al vele jaren hier wonen (vaak meer dan 10 jaar) en jarenlang wit hebben gewerkt, nog steeds niet gelegaliseerd zijn. Hoewel in omstandigheden en achtergronden gelijk volgde voor sommigen een verblijfsvergunning, maar voor een flink deel van de groep werd het (semi)illegale bestaan opnieuw voortgezet. De overheid heeft daarmee steeds de suggestie gewekt het probleem op te lossen terwijl de praktijk door de wijze van uitvoeren opnieuw een hard gelag betekende voor veel witte illegalen.Oproep
  Witte illegalen hebben zich nooit neergelegd bij hun situatie en zijn altijd blijven ageren tegen de willekeur die bij de uitvoering van de Tijdelijke Regeling Witte Illegalen tentoon werd gespreid. De stelselmatige weigering van de politiek om te erkennen dat twee regelingen geen fatsoenlijke oplossing hebben geboden heeft een groep witte illegalen opnieuw doen besluiten in actie te gaan om op die manier hun zaak opnieuw onder de aandacht te brengen.De navolgende organisaties doen een dringend beroep op u om voor de inmiddels lang hier verblijvende witte illegalen te komen tot een legaliseringsregeling.
  Ondertekend door:…………………………………………….
  Organisatie:………………………………………………………
  Persoon:…………………………………………………………..
  Telefoon:…………………………………………………………
  Emailadres:……………………………………………………..
  Handtekening:…………………………………………………

  Amsterdams Comite’ witte illegalen
  Eerste van der heijdenstraat 64-sous
  1072 TX Amsterdam

  Stichting de Fabel van de illegaal
  Koppenhinksteeg 2
  2312 HX Leiden

    /   Beantwoorden  / 
 2. Amsterdams Comite' witte illegalen

  Uitnodiging

  Bijeenkomst voor de legalisering van witte illegalen

  Op Maandag 26 mei 2008 organiseert Amsterdams Comite’ witte illegalen een Amsterdamse bijeenkomst over de strijd voor de legalisering van de resterende witte illegalen.

  De bijeenkomst is bedoeld voor alle witte illegalen in Amsterdam, sympathiserende organisaties en individuen om samen ervaringen en ideeën uit te wisselen over de actie voor legalisering van witte illegalen.

  Plaats: Eerste jan van der Heijdenstraat 64-sous, 1072 TX Amsterdam
  Tijd: Maandag 26 mei 2008, van 13:00 tot 14:30 uur.

  Neem voor meer informatie contact op met Amsterdams Comite’ witte illegalen
  E-mail: [email protected]
  Internet: http://www.defabel.nl

  Witte illegalen:
  Witte illegalen zijn arbeidsmigranten die voor 1992 naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een sofinummer en hebben jarenlang belasting betaald. Door de invoering van de Koppelingswet in juli 1998 werden ze plotseling volkomen illegaal gemaakt. In de jaren daarop hebben zo’n 3.000 witte illegalen via hongerstakingen en allerlei andere acties alsnog een verblijfsvergunning afgedwongen. Een flink aantal viel echter buiten de boot vanwege de soms zeer rigide toepassing van de legaliseringsregels. Tien jaar na de invoering van de Koppelingswet heeft een groep van inmiddels zo’n 170 witte illegalen de handen ineen geslagen om opnieuw de strijd aan te gaan voor verblijfsvergunningen.
  ————————————————————————————————————————————————–
  Voor meer informatie over de bijeenkomst van 28-4-2008 zie op internet
  weblog /Anja Meulenbelt.

  Aanmeldingen voor Amsterdamse bijeenkomst:
  Naam van de organisatie:………………..
  Contactpersoon:…………………………….
  Email:……………………………………………..
  Telefoon:…………………………….

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.