Categorie: "Rechtspraak"

Mijn recht, jouw recht (de Rechtspraak)

Bron: derechtspraak.nl

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, verbod op discriminatie, recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer… Ook zonder de Grondwet te kennen, komen deze grondrechten je ongetwijfeld bekend voor. De Grondwet bevat immers de belangrijkste spelregels die samen leven mogelijk maken. Maar soms botst jouw grondrecht op dat van je buurman. Wiens recht gaat dan voor? Hoe alledaags is de Grondwet eigenlijk?

Lucia de B. (film 2014)

Ze werd ‘de engel des doods’ genoemd, zou minimaal zeven moorden hebben gepleegd, minstens drie pogingen tot moord hebben begaan, werd veroordeeld tot levenslang en zat bijna zeven jaar in de gevangenis. Onschuldig. Het verhaal van een van de grootste rechterlijke dwalingen die ons land kent, klinkt eerder als het script voor een spannende film dan als een waargebeurd verhaal. Dat dit verhaal verfilmd werd, was dan ook een kwestie van tijd.

Nieuw seizoen Pro deo

Afbeelding: RTL.nl

Vorig jaar was in de serie Pro deo te zien hoe Martijn Krabbé samen met vier advocaten, mr. Jan-Hein Kuijpers, mr. Mariëlle van Essen, mr. Cees Korvinus en mr. Oscar Hammerstein, de strijd aanging om een lang slepend conflict tot een goed eind te brengen. Vanavond begint op RTL4 het tweede seizoen van deze serie.

Geen steun voor de boezem

Bron: Adam Lang

Iedereen heeft het recht zijn juridische geschil voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter.  Het kan zijn dat je eerst een andere weg moet proberen te bewandelen, maar in beginsel kun je uiteindelijk altijd bij een rechter terecht. Als je aanvraag voor bijzondere bijstand wordt afgewezen, kan het dus zomaar gebeuren dat je bij de rechter terechtkomt vanwege je beha’s.

Themaweek op Holland Doc 24: Spraakmakende rechtszaken

Afbeelding: Holland Doc

Van zaterdag 28 september tot en met vrijdag 4 oktober 2013 op Holland Doc 24

Dinsdag 1 oktober is op Nederland 2 de documentaire De verdediging van Robert M. te zien, gemaakt door Meral Uslu en Maria Mok voor NCRV Dokument. Het documentairekanaal Holland Doc 24 vertoont naar aanleiding hiervan een reeks buitengewone documentaires over spraakmakende rechtszaken. Met onder andere het tweeluik Milosevic on trial en Purgatory, het derde en laatste deel van het geruchtmakende drieluik Paradise lost over drie ten onrechte veroordeelde tieners.

Gerede twijfel

Afbeelding: Gerede Twijfel TV

De Puttense moordzaak, de Zaanse paskamermoord, de Schiedammer parkmoord, Ina Post, Lucia de B., de zes van Breda… Zomaar wat voorbeelden van rechterlijke dwalingen of op zijn minst dubieuze zaken. Voor het onderzoek van (vermeende) rechterlijke dwalingen is het Project Gerede Twijfel opgezet aan de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht. Op deze projectgroep is de serie ‘Gerede Twijfel’ gebaseerd.

Afscheid van Bram

Bron: anp (via nos)

Het doek is gevallen voor Bram Moszkowicz. Vandaag heeft het Hof van Discipline in Den Bosch, de hoogste tuchtrechter, het besluit van de Raad van Discipline bekrachtigt: hij mag niet langer het beroep advocaat uitoefenen. Bram wordt met ingang van 24 april definitief geschrapt van het tableau. Theoretisch is het mogelijk dat hij ooit nog wel terugkeert in de advocatuur. In beginsel kan hij toestemming vragen opnieuw tot de balie te worden toegelaten, maar daarvoor moeten er veel dingen wel ingrijpend veranderen.

De Rijdende Rechter – Tegenwind

Bron: NCRV

Soms lijkt het alsof recht en rechtvaardigheid niets met elkaar te maken hebben. Een uitspraak die volgens de wet, het heersende recht, klopt, kan compleet onrechtvaardig aanvoelen – zeker voor de betrokkenen. Bij De Rijdende Rechter is dit verschil meer regel dan uitzondering, wat vooral blijkt uit de tientallen reacties die na een uitzending op de site worden achtergelaten. Neem bijvoorbeeld de aflevering van gisteren: ‘Tegenwind’.

Geen levenslang voor verdachte Baflo

Bron: Google Maps

Er is een groot verschil tussen lichamelijke en geestelijke ziektes: de lichamelijke kun je over het algemeen zien en zijn dus makkelijker aan te tonen. Achteraf bewijzen dat iemand handelde tijdens een psychose is dan ook een stuk lastiger dan achteraf bewijzen dat iemand niet handelde tijdens een psychose. Alhoewel Alasam S., de verdachte in de zaak Baflo, direct spijt betuigde, het zelf ook allemaal heel erg vond en verklaarde dat hij psychotisch was toen hij zijn vriendin Renske en politieagent Dick van het leven beroofde, ging de rechtbank niet mee in het standpunt van de verdediging en oordeelde dat Alasam volledig toerekeningsvatbaar was op die fatale dag in Baflo.

Het brein, het recht en Baflo

Bron: Anders Sandberg

In het recht is een belangrijke rol weggelegd voor het brein, de hersenen. Zonder hersenen geen mens, zonder mens geen verdachte, uiteindelijk. Toch stellen die hersenen ons nog voor meer raadsels dan we zouden willen. Zelfs al weten we vandaag de dag behoorlijk wat van het menselijk lichaam, hoe het in elkaar zit en hoe het functioneert en reageert, het brein stelt ons in veel gevallen voor raadsels waar we (nog?) geen antwoord op hebben. Juist die antwoorden zouden het werk van strafrechters en -advocaten makkelijker kunnen maken.