Hulpofficier van justitie

Iedereen weet wel wat een officier van justitie is, maar er bestaat ook zoiets als een hulpofficier van justitie. Hij is, in tegenstelling tot een officier van justitie, geen lid van het openbaar ministerie maar assisteert het OM wel.
De hulpofficier heeft meer strafvorderlijke bevoegdheden dan een gewone opsporingsambtenaar, maar minder dan een officier van justitie. Zo kan hij bevelen tot de inverzekeringstelling van een verdachte. Hij is niet bevoegd tot verlenging van de inverzekeringstelling.

Lees ook:Inverzekeringstelling
Lees ook:Leken bij rechtszaken?
Lees ook:DNA-perikelen
Lees ook:Voorgeleiding
Lees ook:Officier van Justitie – Dossier van een moordzaak

5 reacties op “Hulpofficier van justitie

 1. Adri

  In het algemeen is een hulpofficier van justitie een politieambtenaar, meestal in de rang van inspecteur of hoger maar soms ook in de rang van brigadier. Zij dienen dan wel gecertificeerd en aangewezen te zijn als hovj. Een hovj kan een verdachte voor maximaal drie dagen in verzekering stellen. De verlenging van die inverzekeringstelling met nog eens max. 3 dagen is voorbehouden aan de officier van justitie.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Mark

  Een hulpofficier van justitie kan NOOIT een brigadier zijn. In de wet staat beschreven dat een ”Hovj” minimaal schaal 9 moet hebben.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rob

   het College van procureur-generaal kan bij dringende noodzaak iemand in de schaal van 8 aanwijzen als hulpofficier van justitie

     /   Beantwoorden  / 
 3. Michel Boer

  Ik ben als Kapitein varende onder Nederlandse vlag volgens de wet ook hulpofficier van justitie maar heb slechts hele beperkte middelen, kijk maar naar de piraten in Somalie,wij hebben geen wapens aan boord en de minister van defennsie ziet er vanaf bewapende mariniers op de schepen in risico gebied te zetten.

    /   Beantwoorden  / 
 4. B.M.

  Beste Michel,
  hoewel beperk tot 2 wapens ( in beginsel) biedt de wet* wel een mogelijk.

  *= Circulaire wapens en munitie

  6.2. Wapens aan boord van schepen
  Het voorhanden hebben van (vuur)wapens aan boord van Nederlandse schepen is slechts toegestaan indien
  de wapens krachtens een verlof aan boord voorhanden mogen worden gehouden. Indien een dergelijk verlof
  is verleend dan is – voor zover de wapens en munitie tot de uitrusting van het schip behoren – de
  vrijstelling van artikel 33 van de RWM van toepassing, op grond waarvan aan de houder van het verlof
  vrijstelling wordt verleend voor het tijdelijk doen uitgaan en doen binnenkomen van deze wapens en de
  bijbehorende munitie.
  6.2.1 Piraterij
  Wanneer iemand op een zeewaardig Nederlands schip een langdurige zeereis gaat ondernemen waarbij hij
  zich in wateren zal gaan begeven waarvan bekend is dat piraterij zich daar regelmatig voordoet dan kan dit
  de verlening van een verlof46 tot het voorhanden hebben van een vuurwapen rechtvaardigen.
  Bij het oordeel of een persoon voor een dergelijk verlof in aanmerking komt zal door de korpschef naast het
  gevaarsrisico, ook de betrouwbaarheid van de aanvrager en diens geoefendheid in de omgang met
  vuurwapens moeten worden betrokken. Op een dergelijk verlof zullen niet zonder meer alle vuurwapens van
  categorie III mogen worden vermeld. Een ver lof tot het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve
  van zelfverdediging met het oog op mogelijke piraterij zal in beginsel voor ten hoogste één handvuurwapen
  (pistool of revolver) en/of één geweer worden verleend. De wapens dienen aan boord van het schip te
  worden opgeborgen in een voor derden niet gemakkelijk bereikbare en goed afgesloten bergplaats.
  Degene aan wie een dergelijk verlof wordt verleend doet er verstandig aan om voor het begin van de reis te
  informeren naar de eisen die de te bezoeken landen stellen aan het voorhanden hebben van vuurwapens op
  hun grondgebied c.q. binnen hun territoriale wateren. Het is bovendien raadzaam om een verkregen verlof
  door een beëdigd vertaler in diverse talen te laten vertalen en direct na aankomst aan de (haven)
  autoriteiten te tonen.
  46 Indien

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.