Leken bij rechtszaken?

PvdA en VVD willen dat ook leken kunnen meebeslissen in grote rechtszaken. Zij zouden kunnen fungeren als een soort breekijzer tussen rechters. In veel landen bestaat al lekenrechtspraak maar in Nederland (nog) niet. Deskundigen hebben zeer uiteenlopende meningen over lekenrechtspraak.
Ik heb er zelf ook m’n twijfels bij. Ik denk dat ‘gewone burgers’ minder objectief kunnen oordelen en meer hun emoties laten meespelen bij een oordeel dan rechters en dat dit de rechtspraak dus negatief kan beïnvloeden.

Lees ook:Burger straft lager bij meer dossierkennis
Lees ook:Civiele rechtspraak
Lees ook:U vraagt, wij geven
Lees ook:Jurisprudentie
Lees ook:Hulpofficier van justitie

2 reacties op “Leken bij rechtszaken?

 1. scardoni

  Het inbrengen van leken in de strafrechtspleging kan de kloof tussen het volk en het recht verkleinen. Gerechtelijke beslissingen vallen vaak niet in goede aarde en allengs is er steeds meer onvrede over die beslissingen. Naar mijn mening is die kritiek vaak precair, want zonder kennis van het dossier, zul je zorgvuldigheid moeten betrachten bij het uiten van kritiek op gerechtelijke beslissingen. Het inbrengen van leken in het strafrechtsproces kan dus draagvlak creeren voor beslissingen. Als het samengaat met goede communicatie en motivering van vonissen, lijkt het mij een goede zaak. Maar de leek mag naar mijn mening nooit meebeslissen in de straftoemeting. Daarvoor is hij/zij simpelweg niet opgeleid. De functie van de leek is dus meer om de “buitenwacht” inzicht te geven in de totstandkoming van gerechtelijke beslissingen. Daarenboven mag de leek wel participeren in het srafproces maar geen beslissingsbevoegdheid. Dan krijg je Amerikaanse toestanden. Moeten we niet doen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Adri

  Ik vraag me af wat ik me moet voorstellen bij de inbreng van leken in de strafrechtspraak. Gaan leken dan samen met de rechter het bewijs wegen en vaststellen of iets al dan niet wettig en overtuigend is bewezen; gaan ze de strafmaat mee bepalen; wordt het iets in de vorm van een jury?
  Daar heb ik nog niets over gelezen in de pers.
  Ik ben het met de vorige reactie eens dat het mogelijk iets zou kunnen betekenen in het creëren van draagvlak voor beslissing van een rechter maar er zullen toch meer details bekend gemaakt moeten worden voordat je je hierover een oordeel kunt vormen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.