Categorie: "Advertorial"

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken voor een bedrijfsuitje

Foto: Lori Ho

Foto: Lori Ho

Paintballen, vlotten bouwen en kookworkshops; iedereen heeft wel eens een bedrijfsuitje. Ondanks de lol, gaat er ook wel eens wat mis. Is sommige gevallen kun je dan jouw werkgever aansprakelijkheid stellen. Ga dus vooraf even uw
aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en sluit er één af voor het geval dat.

Een werkgever moet voor een veilige werkomgeving te zorgen. In wetsartikel 7:658 BW staat namelijk dat een werkgever verplicht is om de lokalen, werktuigen, gereedschappen waarin of waarmee een werknemer moet werken, op zodanige wijze te onderhouden alsmede om zodanige maatregelen te treffen en redelijkerwijs aanwijzingen te geven die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Kortom, de werknemer is al snel aansprakelijk voor ongevallen van de werknemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Maar hoe zit dat nou bij ongevallen tijdens bedrijfstuitjes? Waar houdt de grens tussen werk en privé op?