Samir A. heeft stukken terug

Samir A. en vijf andere vermeende terroristen hebben hun documenten en aantekeningen terug. Zij stonden maandag terecht maar konden niet over hun eigen stukken beschikken. De rechtbank dreigde toen het proces stop te zetten.

De zes verdachten zijn kort geleden overgeplaatst naar de EBI in Vught, waarna ze de betreffende documenten kwijtraakten. Alles leuk en aardig, maar een verdachte moet natuurlijk wel een eerlijk proces krijgen en zich fatsoenlijk kunnen voorbereiden.

De rechters hebben vandaag besloten de zitting van morgen te verzetten. De verdachten kunnen dan hun eigen dossiers nog eens doornemen.

Lees ook:Mr. Media
Lees ook:Slimme camera’s
Lees ook:Recht.blog.nl heeft een nieuwe blogger
Lees ook:Column
Lees ook:Maatregel

3 reacties op “Samir A. heeft stukken terug

 1. Astrid Essed

  Het recht op een eerlijk en onafhankelijk proces

  Geachte heer Verhoeven,

  Ik ben het geheel eens met uw bovenstaande commentaar

  Zoals u ongetwijfeld zult weten, behoren volgens het Internationaal Recht [het Bupo-verdrag, artikel 14, lid 1 t/m 7] tot de grondbeginselen van een eerlijk proces de volgende principes:

  een officiële aanklacht
  de onafhankelijkheid van rechters
  berechting op redelijke termijn
  rechtsbijstand
  gelegenheid en tijd tot het voorbereiden van een verdediging
  mogelijkheid tot het horen van getuigen
  geen dwang tot bekennen
  berechting volgens wetten geldig op het moment van het vermeende misdrijf
  geen tweede veroordeling voor hetzelfde feit (ne bis in idem)
  mogelijkheid tot beroep en gratie.

  Het is dan ook evident, dat onontbeerlijk voor de voorbereiding van een goede verdediging het recht van een verdachte tot de beschikking over zijn of haar dossier en de mogelijkheid tot inzage dient te worden gerespecteerd

  Terecht heeft dan ook de rechtbank enkele maanden geleden geweigerd de zittingen te starten tot de toenmalige verdachte en inmiddels veroordeelde Samir A en zijn vijf medebeschuldigdeb over hun dossiers konden beschikken
  Eveneens heeft de rechtbank daaropvolgend de zitting dd 19-10 verzet hen in de gelegenheid te stellen, hun dossiers alsnog door te nemen

  Er is momenteel zowel in Nederland als internationaal een tendens tot inperking van de rechten van echte of vermeende terreurverdachte

  Ik acht dit zeer kwalijk en in strijd met de internationale humanitaire rechtsverdragen

  Niet alleen is het van belang rijdens of voorafgaand aan een terreurproces te blijven benadrukken. dat ieder mens onschuldig is, tot schuld bewezen, maar eveneens dient benadrukt te blijven, dat ieder mens recht heeft op een humane behandeling en een eerlijk, onafhankelijk en partijdig proces

  Dit zijn fundamentele rechten, ongeacht het misdrijf waarvan hij of zij wordt beschuldigd

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed
  Amsterdam

    /   Beantwoorden  / 
 2. Astrid Essed

  Geachte heer Verhoeven en andere lezers,

  Zonder de uitvoerige moeite te willen nemen, in te gaan op een van de aan de zijlijn geplaatste lezersreacties, als zou bovenstaande ”een mooi verhaal voor een film zijn” wil ik er gaarne op wijzen, dat het door mij vermelde tav de principes aangaande een eerlijk proces, afkomstig zijn uit artikel 14, lid 1 t/m 7, van het Bupo Verdrag

  Een en ander is een internationaal mensenrechtenverdrag, dat eveneens door Nederland is getekend en geratificeerd

  Derhalve is Nederland daaraan gehouden

  Overigens zijn de principes betr het recht op een eerlijk proces eveneens terug te vinden in het Europese mensenrechtenverdrag EVRM, eveneens door Nederland getekend

  Ik acht het niet van belang, in te gaan op het volgens de critica niet up to date-karakter van mijn bijdrage, aangezien het mi altijd ”up to date” is, te wijzen op de principes betreffende de naleving van de beginselen van een eerlijk en onafhankelijk proces

  Betr het vonnis tav het proces tegen Samir A en zijn 5 medeveroordeelden:

  Ter informatie van deze critica en andere mogelijke critici:

  Het is altijd van belang, zich, ongeacht de toonzetting van discussiefora, media en politici, kritisch te blijven orienteren

  Dienaangaande is het niet aan mijn aandacht ontsnapt, dat los van alle veelal kritiekloze en tendentieuze berichtgeving, de bewijslast tav dit vonnis in de meest gunstige zin zeer mager te noemen is

  Hierover zal ik dan ook binnenkort een analyse schrijven, die ik aan een aantal media, hetzij in artikelenvorm, hetzij in ingezonden stuk, zal doen toekomen

  Nogmaals wil ik het recht van ieder mens op een eerlijk proces benadrukken, ongeacht het misdrijf, waarvan hij of zij verdacht wordt en waarschuwen voor het creeren van een sfeer en toonzetting, waarbij een verdachte reeds voor de voltooiing van zijn proces door elkaar napratende en niet van feiten uitgaande media, politici en burgers van bepaalde politieke signatuur is veroordeeld

  Onthoud, dat ieder mens het recht heeft, voor onschuldig gehouden te worden tot schuld is bewezen

  Dat zijn de beginselen van een democratische rechtsstaat, die sinds de aanname dd 10-8-2004 van de anti-terreurwetgeving, vanwege de inperking van de rechten van de verdachten, behoorlijk onder druk is komen te staan

  Daarbij is het voor mij van geen enkel belang, of het extreem-links, ”moslimradicalisme” of extreem-rechts betreft

  Aan de rechten van verdachten, nog aan het recht op wettig en overtuigend bewijs, dient niet getornd te worden

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

  Zie voor BuPo Verdrag:

  Zie
  http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

  Zie voor EVRM

  Zie
  http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

    /   Beantwoorden  / 
 3. mbts

  ‘Dit is een bescheiden manier om dit onderwerp aan te pakken. Eigenlijk is het gek dat degene die gecontroleerd wordt ook de opdrachtgever is. De Keuringsdienst van Waren heeft ook niet als opdrachtgever de slager waar hij komt controleren. Wanneer het alleen gaat om aandeelhoudersbelang, dan bemoeien we ons er als overheid niet mee.mbt sko salg Maar in de financiële sector is een collectief belang gediend met correcte verslaggeving. Daar kun je best een zaak maken dat het opdrachtgeverschap weg gaat bij de controlecliënt. Zo ver wil ik niet gaan, daar trek je heel veel mee open. Ik wil wel een haakje aanbrengen. De controleklant stelt zelf de accountant aan, maakt zelf ook afspraken over bekostiging. Wel even een tussenstap – ik ben er ook vrij open over in mijn discussienota – hij moet wel toestemming vragen aan de AFM. De AFM zou kunnen zeggen: laat nu maar eens een ander kijken.’

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.