Detective

Bron: Dave-F

Dagelijks worden talloze detectives ingeschakeld. Niet alleen voor het bespioneren van ontrouwe echtgenoten, zoals in veel films voorkomt, maar voor veel aardsere zaken: vervalsingen, fraude, diefstal, plagiaat en dergelijke. Hoewel een detective geen opsporingsbevoegdheid heeft zoals de politie, kan een detective zeer nuttig werk verrichten voor opdrachtgevers. Lijkt detective je een spannend beroep, dan kun je bij de NTI terecht voor een cursus van zes maanden.

Bron: NTI

De wettelijke benaming voor (privé)detective is Particulier Onderzoeker. Particulier onderzoekers hebben geen bevoegdheden anders dan elke burger die heeft. En daar wringt ‘m de schoen.

Vormfout
Wanneer de politie strafbare feiten opspoort en daarbij bijvoorbeeld een GPS-systeem op de auto van een verdachte wil bevestigen, dan moet de rechter-commissaris daar vooraf toestemming voor geven. Krijgt de politie geen toestemming of vraagt ze geen toestemming en plaatst ze het systeem toch, dan is er sprake van een vormfout, die grote gevolgen kan hebben voor de veroordeling van de verdachte.

Misleidende kwalificatie
Een Particulier Onderzoeker (PO) mag niet méér dan de politie en mag dus zeker geen GPS-systeem op iemands auto bevestigen. Wat een PO wél mag, is gegevens vergaren door het gebruik van open bronnen, observatie of in gesprekken met personen. De kwalificatie PO is daarmee eigenlijk misleidend, want iedereen mag met anderen praten, open bronnen bestuderen of anderen observeren. Wanneer je een ander lastig valt of stelselmatig observeert ga je buiten je boekje, of je nu PO bent of niet.

Voormalig agent
Voor een voormalig agent die een detectivebureau begint, geldt geen uitzondering op deze niet bestaande bevoegdheid. In tegendeel! Iemand die een dergelijke carrière achter de rug heeft, moet zich er juist van bewust zijn dat er bepaalde grenzen bestaan. Wanneer hij deze grenzen overschrijdt en zich niet (meer) ervan bewust is dat deze grenzen door hem aanzienlijk zijn overschreden is dat volgens de rechtbank in Zutphen ‘zorgwekkend’ te noemen.

De speurder in deze zaak huurde zijn eigen detectivebureau in om te onderzoeken of zijn ex-vrouw een relatie was aangegaan met een andere man. Er is namelijk een procedure over de alimentatie aanhangig en als de ex-vrouw samenleeft met een andere man als waren zij gehuwd, zou dat consequenties hebben voor de alimentatieverplichting van de voormalig agent. Het doel van de opdracht was dan ook bewijzen te zoeken waarmee hij onder zijn alimentatieverplichting uit zou komen.

In zijn onderzoek ging hij echter veel te ver. Hij observeerde zijn ex langdurig en systematisch -de politie heeft hiervoor een bevel van de officier van justitie nodig!-  en hij gebruikte beelden die gemaakt zijn met een verborgen camera. Hij volgde zijn vrouw niet alleen in haar woning, maar ook daarbuiten. Bovendien had hij een GPS-systeem op haar auto geplaatst.

Onrechtmatig
Volgens de rechtbank verloor hij uit het oog dat hij net als iedere gewone burger niet (meer) over bijzondere opsporingsbevoegdheden beschikt en oordeelde dan ook dat de voormalig agent onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn ex en haar vriend. Zijn ex heeft kennis genomen van de rapporten die het detectivebureau opstelde over de bevindingen van het onderzoek en lijdt hierdoor schade. Omdat er een causaal verband bestaat tussen de schade en de onrechtmatige gedraging van de agent, zal hij schadevergoeding moeten betalen. De schadevergoeding is voor alle schade die zijn ex lijdt en nog zal lijden als gevolg van deze onrechtmatige gedragingen, vermeerderd met wettelijke rente én hij is veroordeeld in haar proceskosten.

De speurders van het NTI hoeven geen examen te doen, maar kunnen na afloop van de cursus een certificaat aanvragen waarop staat dat ze aan de cursus Detective hebben deelgenomen. Sherlock Holmes, pack your bags!

Uitspraak: LJN BY6138

Lees ook:De politieman en de erfenis
Lees ook:Rechter wilde zaak voorkomen
Lees ook:Patrick, Joran, Peter R., Natalee en het AD
Lees ook:Double Jeopardy
Lees ook:Inbrekersrisico

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.