Categorie: "Verouderd"

Tbs

Tbs (terbeschikkingstelling) is een maatregel die de rechter kan opleggen aan een psyisch gestoorde verdachte. De verdachte kan dwangverpleging opgelegd worden of hij moet zich aan bepaalde voorwaarden van de rechter houden.

Tenuitvoerlegging

Een tenuitvoerlegging is de uitvoering van een arrest of vonnis. In het strafprocesrecht is het de omzetting van een voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf.

Tenlastelegging

De tenlastelegging of telastelegging is het onderdeel van de dagvaarding waarin de officier van justitie een exacte beschrijving geeft van een bepaalde gedraging van de verdachte. Ofwel: er staat in waarvan het Openbaar Ministerie de verdachte beschuldigt.

Strafblad

‘Pas maar op, anders krijg je een strafblad!’ Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waarvoor iemand veroordeeld is. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt in Nederland welke gegevens over iemand in het register worden opgenomen en hoe lang deze bewaard worden. Lees hier meer.

Staande magistratuur

Met de staande magistratuur worden de leden van het Openbaar Ministerie bedoeld, dus de officieren van justitie en de advocaten-generaal. De recherlijke macht wordt als zittende magistratuur aangeduid. Lees hier meer.

Sepot

Als de politie of officier van justitie besluit om een zaak niet voor de rechter te brengen, spreek je van een sepot. Een sepot kan verschillende redenen hebben: te weinig bewijs (technisch sepot) of het kan zijn dat het OM het te druk heeft met andere (serieuzere) misdrijven. Dan spreek je van een beleidssepot.

Ressort

Een ressort is een rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in vijf ressorten, die weer zijn onderverdeeld negentien arrondissementen. Elk ressort heeft zijn eigen gerechtshof. Lees hier meer.

Requisitoir

Het requisitoir is de aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces waarin hij de feiten op een rijtje zet, zijn mening geeft over het bewijs en een bepaalde straf eist. Hij kan ook om vrijspraak vragen, als hij bijvoorbeeld vindt dat er onvoldoende bewijs is.

Requestrant

Ik heb het eerder over rekest gehad, dat is een verzoekschrift. Een requestrant of rekwestrant is een verzoeker in een rechtszaak.

Requirant

Ik blijf even bij de moeilijke woorden. Deze keer requirant: dat is degene die een vordering indient. Requireren is het ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie.