Categorie: "Verouderd"

Voorlopig getuigenverhoor

Iemand die overweegt een civiele procedure te beginnen, kan aan de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor vragen. Dit verhoor is bedoeld om de kansen bij een rechtszaak beter te kunnen inschatten of om te voorkomen dat bewijs verloren gaat, bijvoorbeeld bij overlijden of vertrek door een getuige.

Voorarrest

Voorarrest is het totaal aantal dagen dat iemand doorbrengt in een politiecel of Huis van Bewaring, voorafgaand aan de uitspraak. De dagen die iemand heeft doorgebracht in voorarrest worden afgetrokken van de opgelegde straf.

Vonnis

Een vonnis is een uitspraak door een rechtbank of kantongerecht in een procedure die begint met een dagvaarding. De rechter heeft verschillende mogelijkheden: hij kan een schadevergoedingsmaatregel opleggen, de vordering toe- of afwijzen, de zaak gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaren of de vordering opleggen als bijzondere voorwaarde bij vonnis.

Voeging

Voeging is het samenvoegen van verschillende strafbare feiten tot één zaak of, in het civiele recht, het samenvoegen van twee procedures tussen dezelfde personen betreft hetzelfde onderwerp.

Vervroegde invrijheidsstelling

In de regel wordt een veroordeelde na tweederde van zijn straf te hebben uitgezeten in vrijheid gesteld. Vervroegde invrijheidsstelling vindt echter niet plaats bij straffen van minder dan zes maanden, in het jeugdstrafrecht en bij een levenslange gevangenisstraf.

Vervangende hechtenis

De vervangende hechtenis is het aantal dagen dat een veroordeelde moet vastzitten als hij zijn boete niet betaalt. Wanneer de rechter een boete oplegt, vermeldt hij er meteen bij aan hoeveel dagen vrijheidsstraf dit gelijkstaat. In principe zit je voor elke 50 euro één dag vast.

Verstekvonnis

Een verstekvonnis is een veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of de verdachte niet op de zitting aanwezig is.