Relatieve competentie

De relatieve competentie geeft aan in welke plaats in Nederland een bepaalde procedure gestart moet worden. Daarnaast bestaat ook de absolute competentie, waarbij gekeken wordt door welke rechter een zaak behandeld wordt.
Lees hier meer.

Lees ook:Absolute competentie
Lees ook:Tussenvonnis
Lees ook:Formeel recht
Lees ook:Strafzakenwijzer
Lees ook:Verdachte vrijgesproken van moord Hilvarenbeek

4 reacties op “Relatieve competentie

 1. bosman

  betreft een geschil met waterschap in doetinchem

    /   Beantwoorden  / 
 2. advocaten Heerenveen

  Absolute competentie (soort rechter)

  De bevoegde rechter in arbeidsrechterlijke zaken is de kantonrechter. De kantonrechter maakt thans onderdeel uit van de rechtbank, waardoor partijen zich wenden tot de rechtbank, sector kanton. Zelfs wanneer een cao of algemeen verbindend verklaarde bepalingen onderwerp van geschil zijn, is de kantonrechter bevoegd. De kantonrechter oordeelt ook wanneer de arbeidsovereenkomst reeds is geëindigd, of wanneer de eisende partij stelt dat er spraken is van een arbeidscontract en de werkgever dat betwist. Ziet het geschil niet op een (tot stand gekomen) arbeidsovereenkomst, dan is de kantonrechter competent als het geschil gaat over bedragen tot en met € 5000,– euro. Boven dat bedrag wordt het verzoek ook tot de rechtbank gericht, maar dan aan de sector civiel recht en niet bij de sector kanton, dus niet bij de kantonrechter. Deze indeling naar bedragen is bijvoorbeeld van belang als het geschil niet gaat over een arbeidsovereenkomst maar om andere arbeidsverhoudingen, zoals aanneming van werk en opdracht, alsmede wanneer een (arbeids)overeenkomst niet tot stand kwam door discriminatie. Bij een kortgeding was vroeger de president van de rechtbank bevoegd, thans kan dat (ook) bij de kantonrechter aanhangig gemaakt worden. Geschillen tussen bestuurders van een NV of BV en hun werkgever, wordt niet bij de sector kanton gericht, maar bij rechtbank sector civiel recht, dus evenmin bij de kantonrechter. Gaat een werkgever of medewerker in beroep na een bezwaarschrift bij de uitvoeringsinstelling respectievelijk belastingdienst te hebben ingediend, dan is de rechtbank bevoegd.

  Relatieve competentie (welke kantonrechter)

  Bij welke kantonrechter (rechtbank) de eisende partij de wederpartij moet dagvaarden, hangt af van de woonplaats of vestigingsplaats van de wederpartij. De eisende partij kan evenwel ook kiezen voor de kantonrechter binnen welk rechtsgebied de medewerker werkt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. advovatenkantoor Heerenveen

   Bij het bepalen van welke rechter bevoegd is om van een bepaald geschil kennis te nemen, wordt onderscheid gemaakt tussen de absolute competentie en de relatieve competentie. In Nederland zijn de regels hiervoor vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), voor civiele zaken.

   Met absolute competentie wordt bedoeld welke rechter in eerste instantie (dat wil zeggen als eerste, dus niet in hoger beroep) kennis neemt van een geschil. In Nederland is dat in de regel de rechtbank, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Tót € 5000,- is de sectie kanton van de Rechtbank bevoegd, bóven de € 5000,- de rechtbank. Echter in arbeidsrechtzaken voor gewone werknemers niet zijnde bestuurder van een vennootschap, huurrechtzaken en consumentenzaken is de sectie kanton van de Rechtbank uitsluitend bevoegd d.w.z. ongeacht de hoogte van de vordering. Dit uiteraard in eerste aanleg.

   Met relatieve competentie wordt bedoeld in welke regio het geschil voor de rechter gebracht moet worden. De hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Evelien de Jong

  Op welk wetsartikel baseer jij dat de kantonrechter inzake consumentenzaken absolute competentie heeft? Ik heb dat artikel namelijk niet kunnen vinden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.