Categorie: "Begrippen"

Repliek

Repliek is wat de eiser aanvoert ter weerlegging van wat de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld. De volgorde is als volgt: conclusie van eis (officier van justitie/advocaat-generaal), conclusie van antwoord (raadsman/-vrouw), conclusie van repliek (ovj/AG), conclusie van dupliek (raadman/-vrouw).

Rekest

Een rekest is een geschrift (verzoekschrift) waarmee je je – al dan niet via een procureur of advocaat – tot de rechter of een bestuursorgaan kunt wenden om een bepaalde voorziening te krijgen.

Reclassering

De reclassering is een instelling die het herintreden van veroordeelden in de maatschappij wil bevorderen. Ook geeft de reclassering aan de rechter voorlichting over de persoon(lijkheid) van de verdachte. De reclassering wordt bijna volledig gesubsidieerd door het ministerie van Justitie.

Recidive

Recidive is herhaling van strafbaar gedrag. De recidive onder ex-gedetineerden is vrij hoog; ongeveer 60 procent wordt binnen twee jaar opnieuw veroordeeld door de rechter. In 2002 is daarom het programma Terugdringen Recidive van start gegaan.

RAIO

Een RAIO is een rechterlijk ambtenaar in opleiding. De opleiding duurt zes jaar en is toegankelijk voor juristen die rechten op universitair niveau hebben gestudeerd. Lees hier meer.