Sneeuw op het werk

Bron: dcdailyphotos

Als ik niet naar buiten hoef en gewoon lekker vanuit mijn huiskamer de buitenwereld kan bekijken, dan vind ik sneeuw prachtig. Dat wil zeggen, de witte deken die over de wereld ligt. Niet de bruine drab van enkele uren later, als auto’s en dappere fietsers de deken aan gort hebben gereden. Als het dan ook nog eens stevig vriest en de drab van vies verandert in spekglad, dan heb ik het wel gehad met die sneeuw en mag van mij de zomer weer aan.

Dat opgevroren sneeuw -of drab- glad is weet iedereen. Net als dat je daardoor kunt uitglijden en lelijk terecht kunt komen, waardoor je letsel oploopt. Alledaagse gebeurtenissen met alledaagse gevolgen. Toch is dat geen reden voor een werkgever om de gladheid niet te bestrijden.

Een werkgever is namelijk verplicht een veilige werkomgeving te creëren. Lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkgever de werknemer laat werken, moeten op een dusdanige wijze ingericht en onderhouden worden, dat het risico op letsel voor de werknemer zo klein mogelijk wordt. De werkgever moet om dat doel te bereiken ook zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen geven die redelijkerwijs nodig zijn (art. 7:658 BW).

Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, is de werkgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij de hiervoor bedoelde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Glijdt een werknemer uit over sneeuw of ijs, terwijl de werkgever dat had kunnen voorkomen, dat had móeten voorkomen, dan is de werkgever dus aansprakelijk voor het ontstane letsel. Heeft de werkgever een werkinstructie ter bestrijding van gladheid, dan kán hij daarmee voldaan hebben aan de eisen die art. 7:658 aan hem stelt. Maar dan moet hij zijn eigen instructie wél uitvoeren!

Alhoewel de verantwoordelijkheid van de werkgever om letsel bij zijn werknemers te voorkomen best ver reikt, zijn zeker niet alle glijpartijen hem te verwijten. Oppassen en je gezond verstand gebruiken is nog altijd een betere manier om letsel te voorkomen, dan je baas een sneeuwschop cadeau te doen.

Bron: LJN BM4389

Lees ook:De directie stelt zich niet aansprakelijk
Lees ook:Tbs’ers chippen
Lees ook:De KLM en de geweigerde vrouw
Lees ook:Kaapvrije vliegtuigen
Lees ook:Detective

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.