Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken voor een bedrijfsuitje

Foto: Lori Ho

Foto: Lori Ho

Paintballen, vlotten bouwen en kookworkshops; iedereen heeft wel eens een bedrijfsuitje. Ondanks de lol, gaat er ook wel eens wat mis. Is sommige gevallen kun je dan jouw werkgever aansprakelijkheid stellen. Ga dus vooraf even uw
aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en sluit er één af voor het geval dat.

Een werkgever moet voor een veilige werkomgeving te zorgen. In wetsartikel 7:658 BW staat namelijk dat een werkgever verplicht is om de lokalen, werktuigen, gereedschappen waarin of waarmee een werknemer moet werken, op zodanige wijze te onderhouden alsmede om zodanige maatregelen te treffen en redelijkerwijs aanwijzingen te geven die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Kortom, de werknemer is al snel aansprakelijk voor ongevallen van de werknemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Maar hoe zit dat nou bij ongevallen tijdens bedrijfstuitjes? Waar houdt de grens tussen werk en privé op?

Ten eerst moet het gaan om een risicovolle activiteit. Zo loopt u bij karten meer risico dan bij een Italiaanse kookworkshop. Hoe risicovoller de activiteit, hoe eerder de werkgever aansprakelijk is. Daarnaast zijn er nog een paar andere factoren die meespelen. Is de activiteit bijvoorbeeld verplicht gesteld door de werkgever, bijvoorbeeld bij een teambuilding uitje? Of had je ook kunnen bedanken voor de survivaltocht in de Ardennen?
Een andere factor die meespeelt is of je je aan de activiteit had kunnen onttrekken, bijvoorbeeld door je leidinggevende functie of omdat wat jullie zouden gaan doen geheim bleef. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsuitje op een werkdag valt en dat het een dag is waarop je normaal gesproken ook werkt. Ook kan het zijn dat het bedrijfsuitje onderdeel is van het werkprogramma meer de activiteit verplicht is, hoe meer jouw werkgever aansprakelijk is.

Toch kan je werkgever ook een paar voorzorgsmaatregelen nemen, om aansprakelijkheid te voorkomen. Dit kan op twee manieren gebeuren. De eerste is door het beperken van de kans op een ongeluk. Bijvoorbeeld door valpreventie (denk aan helmen) of door de werknemers te waarschuwen voor de gevaren. De tweede manier is voorkomen dat, als er een ongeluk gebeurt, de werknemer niet met de eigen schade blijft zitten. Dit kan bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten voor bedrijfsongevallen of jou vooraf informeren over de risico’s en het feit dat de risico’s voor eigen werknemer blijven en dat je dus zelf een aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten.